photo-icon Zadzwoń do nas

695 08 77 22

KURSY NA PRAWO JAZDY KAT. B

W naszym OSK masz wszystko na miejscu:

 • biuro - w godzinach urzędowania jesteśmy na miejscu do Państwa dyspozycji. Na prośbę zainteresowanego możliwe spotkanie w biurze poza godzinami urzędowania.
 • sala wykładowa - wykłady odbywają się w miejscu prowadzonego Ośrodka. Dysponujemy własną salą wykładową.
 • badania lekarskie -  dla naszych kursantów koszt  badań w atrakcyjnej cenie. 
 • pomoce naukowe - zapewniamy sprawdzone materiały dydaktyczne renomowanego autorstwa i wydawnictwa. Podręcznik, którego treść jest zgodny z programem szkolenia kandydatów na kierowców. Poszczególne tematy zostały przedstawione w formie lekcji – w kolejności, w jakiej zaprojektował to ustawodawca. Dodatkowo testy z pełną oficjalną bazą pytań stosowanch na egzaminie państwowym oraz bezpłatny dostęp do programu e-learning.
 • pierwsza pomoc - prowadzona przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego. Każdy będzie miał okazje przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomie.
 • jazdy - rozpoczynają się w okolicach naszego OSK i odbywają się na trasach egzaminacyjnych. Dysponujemy flotą samochodów - Toyota Yaris.
 • plac manewrowy - posiadamy pełnowymiarowy  plac manewrowy również identyczny jak na egzaminie państwowym.

KURS PODSTAWOWY   -   3.300 zł 

 • Wpisowe tylko 500 zł zaliczane na poczet kursu.
 • Raty 0%. Więcej informacji w zakładce "RATY".
 • 30 godzin zajęć teoretycznych.
 • Pierwsza Pomoc z Ratownikiem Medycznym.
 • 30 godzin zajęć praktycznych (Toyota Yaris ).
 • Pomoce naukowe w cenie kursu. "KIEROWCA DOSKONAŁY KAT. B" oraz "TESTY KAT. B". Więcej informacji w zakładce "PROMOCJE".
 • ALKOgogle - każdy nasz kursant, będzie miał możliwość osobiście przetestować to urządzenie w bezpiecznych warunkach w ramach kursu. Więcej informacji w zakładce "PROMOCJE".
 • NARKOgogle - każdy nasz kursant, będzie miał możliwość osobiście przetestować to urządzenie w bezpiecznych warunkach w ramach kursu. Więcej informacji w zakładce "PROMOCJE".

KURS EKSPRESOWY   -   4.500 zł

 • wpisowe tylko 900 zł zaliczane na poczet kursu.
 • raty 0%. Więcej informacji w zakładce "RATY"..
 • 30 godzin zajęć teoretycznych.
 • Pierwsza Pomoc z Ratownikiem Medycznym.
 • 30 godzin zajęć praktycznych w trybie przyśpieszonym (15 dni robocze) (Toyota Yaris )
 • Pomoce naukowe w cenie kursu. "KIEROWCA DOSKONAŁY KAT. B" oraz "TESTY KAT. B". Więcej informacji w zakładce "PROMOCJE".
 • ALKOgogle - każdy nasz kursant, będzie miał możliwość osobiście przetestować to urządzenie w bezpiecznych warunkach w ramach kursu. Więcej informacji w zakładce "PROMOCJE".
 • NARKOgogle - każdy nasz kursant, będzie miał możliwość osobiście przetestować to urządzenie w bezpiecznych warunkach w ramach kursu. Więcej informacji w zakładce "PROMOCJE".

KURS AUTOMAT (WKRÓTCE)  -   3.800 zł

 • wpisowe 700 zł zaliczane na poczet kursu.
 • raty 0%. Więcej informacji w zakładce "RATY".
 • 30 godzin zajęć teoretycznych w trybie weekendowym.
 • Pierwsza Pomoc z Ratownikiem Medycznym.
 • 30 godzin zajęć praktycznych (Toyota Yaris ).
 • Pomoce naukowe w cenie kursu. "KIEROWCA DOSKONAŁY KAT. B" oraz "TESTY KAT. B". Więcej informacji w zakładce "PROMOCJE".
 • ALKOgogle - każdy nasz kursant, będzie miał możliwość osobiście przetestować to urządzenie w bezpiecznych warunkach w ramach kursu. Więcej informacji w zakładce "PROMOCJE".
 • NARKOgogle - każdy nasz kursant, będzie miał możliwość osobiście przetestować to urządzenie w bezpiecznych warunkach w ramach kursu. Więcej informacji w zakładce "PROMOCJE".

JAZDY UZUPEŁNIAJĄCE KAT. B

 110 zł / 1h dla naszych kurstantów

 120 zł/  1h  dla pozostałych kursantów

 • Wszystkie jazdy odbywają się na samochodzie Toyota Yaris 
 • Pełnowymiarowy  plac manewrowy
 • Jazdy odbywają się na trasach egzaminacyjnych WORD Bytom, WORD Katowice
 • Opłata za jazdy uzupełniające powinna być uiszczona  najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym umówione spotkanie. 
 • Opłata za jazdy uzupełniające odwołane w terminie poźniejszym niż  24 godziny przed umówionym spotkaniem jest bezzwrotna.

INFORMACJE NA TEMAT UPRAWNIEŃ

PRAWO JAZDY KAT. B  UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP);
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

O PRAWO JAZDY KAT. B MOŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBA, KTÓRA:

 • osiągnęła wymagany wiek (17 lat i 9 miesięcy),
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy.

Ponadto osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi potwierdzić przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawić zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

ZASADY ZDOBYWANIA UPRAWNIEŃ

KROK 1 - (PKK) PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Przed przystąpieniem do szkolenia, dokonujesz w Urzędzie Miasta w wydziale komunikacji wymaganych formalności w celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę (PKK). Profil kandydata na kierowcę należy dostarczyć do Ośrodka Szkolenia Kierowców (OSK) najpóżniej w dniu rozpoczynającym szkolenie. Aby wyrobić PKK, w Urzędzie Miasta należy złożyć:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli jest wymagana.

PKK jest to elektroniczny zestaw informacji na temat twojej sprawy, który w trakcie szkolenia i egzaminowania będzie uzupełniany o dodatkowe informacje takie jak, ilość godzin szkolenia, wyniki poszczególnych części egzaminu itp. Numerem PKK będziesz się posługiwać podczas całego procesu uzyskiwania prawa jazdy na daną kategorię.

KROK 2 - SZKOLENIE

Kursy na prawo jazdy przeprowadzają Ośrodki Szkolenia Kierowców (OSK). 

Kurs na prawo jazdy kat. B składa się z dwóch części. Część teoretyczna oraz część praktyczna.

Część teoretyczna obejmuje 26 godzin zajęć z przpisów prawa ruchu drodowego oraz 4 godzin zajęć z udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Część praktyczna obejmuje 30 godzin praktycznej nauki jazdy.

Aby ukończyć szkolenie, po zaliczonej minimalnej ilości godzin z obu części szkolenia, należy zaliczyć egzamin wewnętrzny z wynikiem pozytywnym. Egzamin wewnętrzny składa się równierz z części teoretycznej oraz praktycznej.

Po zakończonym szkoleniu PKK zostanie zaaktualizowany o dane szkolenia i zostanie zwrócony do wydziału komunikacji. Od tej pory możesz zapisać się na egzamin państwowy.

KROK 3 - EGZAMIN PAŃSTWOWY

Egzaminy na prawo jazdy przeprowadzają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD). Zapisać się można na miejscu lub online http://www.word.katowice.pl

Egzamin składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Zaliczenie części teoretycznej uprawnia do przystąpienia do części praktycznej. Koszt egzaminu teoretycznego to 50 zł. Za egzamin praktyczny przyjdzie nam zapłacić 200 zł.

Egzamin teoretyczny składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej. Poszczególne pytania posiadają wartość punktową uzależnioną od ich trudności. W zestawie pytań podstawowych znajdzie się 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. Wśród pytań specjalistycznych znajdzie się 6 pytań za 3 punkty 4 pytania za 2 punkty oraz 2 pytania za 1 punkt. Twoim zadaniem jest zdobyć co najmniej 68 z 74 możliwych do uzyskania punktów za poprawnie udzielone odpowiedzi.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań na placu manewrowym WORD i z zadań wykonywanych przez kandydata na kierowcę w ruchu drogowym. Jeżeli zaliczysz zadania na placu manewrowym, wówczas możesz wyjechać poza ośrodek egzaminacyjny i rozpocząć egzamin w ruchu drogowym.

Po zaliczonym egzaminie teoretycznym oraz praktycznym z wynikiem pozytywnym,  PKK zostanie  ponownie zaaktualizowany o dane z wyniku egzaminacyjnego i zostanie zwrócony do wydziału komunikacji. Od tej pory możesz wystąpić o wydanie twojego prawa jazdy.  :)

KROK 4 - OSTATNIE FORMALNOŚCI

Prawo jazdy kosztuje 100,00 zł. W Urzędzie Miasta należy uiścić opłatę, aby otrzymać Twój wymarzony dokument.

Prawo jazdy zostanie dostarczone do Urzędu Miasta, który prowadził Twoją sprawę lub zostanie wysłane na Twój adres. Tę kwestie ustalasz przy składaniu wniosku o prawo jazdy. Jeżeli odbierasz prawo jazdy w urzędzie, weź ze sobą dokument tożsamości.

yes

Szerokiej drogi ... :))))

Biuro czynne:
 • Poniedziałek 10:00 - 17:00
 • Wtorek 10:00 - 17:00
 • Środa 10:00 - 17:00
 • Czwartek 10:00 - 17:00
 • Piątek 10:00 - 17:00
 • Sobota Nieczynne
 • Niedziela Nieczynne
Adres:

Nauka jazdy Pugaczew

41-500 Chorzów
ul. Ks. Jana Gałeczki 42
Kontakt: